Bedriftsportrett

Bilder tatt i bedriftsøyemed for et bredt spekter av klienter, og anvendt i trykkartikler og skjermbaserte medier